przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miasto z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kwiatowej

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
19-09-2022

Miasto z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kwiatowej

 

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel zawarli w imieniu Miasta umowę z Województwem Lubelskim na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie”. 

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury m.in.: altana ze stołami i ławkami, grill oraz stojak na rowery. Teren inwestycji zostanie ogrodzony, wykonane zostaną także nasadzenia roślin. 

Wybudowana w ramach operacji infrastruktura będzie uzupełnieniem istniejącej na obszarze całego miasta oferty rekreacji dla mieszkańców, gdzie najmłodsi, młodzież oraz dorośli znajdą odpowiednią dla siebie formę spędzenia wolnego czasu.

Szacowana wartość projektu to 156 995,55 zł, z czego 99 896,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakłada się, że inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku. 

                             

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone