przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE O PRZEDTERMINOWYM WYBORZE SOŁTYSA SOŁECTWA PRZEDMIEŚCIE ZAKRĘCIE

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
21-09-2022

OGŁOSZENIE O PRZEDTERMINOWYM WYBORZE SOŁTYSA SOŁECTWA PRZEDMIEŚCIE ZAKRĘCIE

 

OGŁOSZENIE

PRZEDTERMINOWE WYBORY

SOŁTYSA SOŁECTWA PRZEDMIEŚCIE ZAKRĘCIE

W ZWIĄZKU Z ZRZECZENIEM SIĘ FUNKCJI

 

Podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Przedmieście Zakręcie, iż Zarządzeniem Nr 173 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 września 2022 r. zostało zwołane Zebranie Wiejskie Sołectwa Przedmieście Zakręcie dla wyborów Sołtysa (ul. Bociania, Łąkowa, Polewana, Topolowa, Kościuszki od nr 99 (nieparzyste) od nr 136 (parzyste).

 

Zebranie odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek)

o godz. 17:00 - I termin, o godz. 17.15 – II termin

Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa do czasu zrzeczenia się funkcji.

4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

6. Dokonanie wyborów Sołtysa:

1) przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa określonych w statucie sołectwa,

2) zgłaszanie kandydatur na Sołtysa,

3) przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Przedmieście Zakręcie

(-) Stanisław Mąka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone