przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nowa przystań przy rzece Wieprz w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

przystań
28-09-2022

Nowa przystań przy rzece Wieprz w Krasnymstawie

 

Przystań kajakowa powstała w ramach realizowanego przez Miasto Krasnystaw projektu pn. „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury”, który uzyskał wsparcie finansowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Przystań została wybudowana w centrum miasta przy ulicy Zaułek Nadrzeczny, z lokalizacją w zatoce rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa. Prace budowlane, w tym zagospodarowanie terenu w pasie rzeki, prowadzone były od lutego do sierpnia br. W ramach inwestycji powstała zatoka z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi ze schodami zejściowymi do wody. Brzeg zatoki został zabezpieczony murem oporowym z gabionów. Powierzchnia przystani wynosi 95 m², a długość zatoki to 63 m.

Nowo wybudowana przystań stanowi I etap zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie.

Głównym celem projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej ogólnodostępnej przystani będą mogli odwiedzić m. in. zabytkowe centrum miasta.

Wartość projektu wyniosła 1 016 122,75 zł, z czego 708 290,93 zł stanowi wsparcie unijne, a 83 328,35 zł pochodzi z budżetu państwa. Wkład własny miasta to 224 503,47 zł.

 

Informujemy, że obecnie trwa procedura związana z możliwością przystąpienia do użytkowania wybudowanego obiektu. Przewidujemy, że przystań zostanie udostępniona mieszkańcom i turystom jeszcze w październiku br.

 

                                                                                                   xxx    nnnvvvv bbb

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7  Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.
 

 

NOWA PRZYSTAŃ PRZY RZECE WIEPRZ W KRASNYMSTAWIE

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone