przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI PODPISANIE UMOWY NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRASNYMSTAWIE

AKTUALNOŚCI

umowa
10-10-2022

PODPISANIE UMOWY NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRASNYMSTAWIE

 

polski ład

 

W dniu 10 października 2022 r. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel podpisali w imieniu Miasta umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw – modernizacja basenu i budowa hali sportów walki”. Wykonawcą inwestycji będzie firma Texom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Krystiana Wosia.  
 
Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycja obejmuje dwie części: modernizację i remont basenu oraz nadbudowę zaplecza hali sportowej o halę sportów walki. Całkowita wartość inwestycji wynosi 20 455 748,70 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi 10 800 000,00 zł natomiast wkład własny Miasta to 9 655 748,70 zł. 
 
W ramach zadania „Modernizacja i remont basenu w Krasnymstawie” Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji i remoncie obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – basenu w zakresie obejmującym m.in.: prace rozbiórkowe, roboty budowlane, sanitarne i elektryczne, prace wykończeniowe oraz montaż OZE. Wartość inwestycji wynosi 17 018 571,51 zł. 
 
Zakres przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa zaplecza hali sportowej w Krasnymstawie o halę sportów walki” obejmuje opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportów walki wraz z zapleczem (nadbudowie istniejącego budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego) wraz z zagospodarowaniem terenu sąsiadującego z MOSiR-em w zakresie małej infrastruktury i zieleni. Wartość inwestycji wynosi 3 437 177,19 zł. 
 
Planowany termin realizacji każdej z części inwestycji 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 

PODPISANIE UMOWY NA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRASNYMSTAWIE

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone