przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Szkoła nr 5 z ogromnym sukcesem!

AKTUALNOŚCI

innowacja 2022
18-10-2022

Szkoła nr 5 z ogromnym sukcesem!

 

Laureatami konkursu „Kierunek – Innowacja 2022” zostało siedemnastu nauczycieli szkół podstawowych oraz dwunastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

Innowacja „Uroczystości szkolne wirtualnie, czyli wykorzystanie nowych mediów w  kreowaniu wizerunku  szkoły”  autorstwa naszego nauczyciela p. Marty Ziarko realizowana w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie znalazła się w gronie 17 szkół podstawowych wyróżnionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
 
Konkurs składał się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz centralnego, a jego przedmiotem było przygotowanie przez nauczyciela opisu realizowanej przez niego w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej. 
 
Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności, pomysł na wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz techniczna prezentacja opisu. 
 
Przypominamy, że innowacją zostali objęci uczniowie klasy 4a (rok szkolny 2021/2022), a  wdrożenia jej dokonał zespół nauczycieli w składzie: Marta Ziarko, Kamila Basa, Joanna Wojtaszek, Katarzyna Bujak, Małgorzata Kaniuka- Paradowska, Małgorzata Dzik, Elżbieta Wrzyszcz  i Bartłomiej Gałus
 
Głównym celem działalności innowacyjnej była promocja szkoły, kreowanie jej wizerunku  poprzez  organizowanie uroczystości szkolnych z wykorzystaniem elementów TIK oraz kształtowanie kompetencji przyszłości, które będą uczniom potrzebne w codziennym, dorosłym życiu.
 
Więcej informacji można znaleźć za pośrednictwem 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone