przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OPASKI TELEOPIEKI

AKTUALNOŚCI

TELEOPIEKA
19-10-2022

OPASKI TELEOPIEKI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że posiada wolne urządzenia - opaski telemedyczne.
 
W marcu tego roku Rada Miasta Krasnystaw przyjęła program  osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 
Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom w wieku 65 lat oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania   w miejscu zamieszkania.
 
Program jest realizowany w terminie  do dnia 31 grudnia 2022 r. i adresowany jest do mieszkańców Krasnegostawu w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności:
  • do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe,
  • do osób zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
W ramach Modułu II Programu  zakupiono opaski Teleopieki mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. 
 
Mieszkańcy Krasnegostawu mają możliwość skorzystania nieodpłatnie z usługi TELEOPIEKI, całość kosztów finansowana jest ze środków Budżetu Państwa.
 
Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt:
• osobiście w siedzibie MOPS w Krasnymstawie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9  (I piętro)  w godz. 7.30 – 15.30 lub w siedzibie Punktu Wsparcia Seniora ul. Okrzei 10 (I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury) wtorek – piątek   w godz. 9.00 – 16.00
• telefonicznie: (82) 576 23 24, 531 801 690.
 
teleopieka
 
 
teleopieka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone