przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI PODPISANIE UMOWY NA przebudowę INFRASTRUKTURY edukacyjnej W KRASNYMSTAWIE

AKTUALNOŚCI

umowa
21-10-2022

PODPISANIE UMOWY NA przebudowę INFRASTRUKTURY edukacyjnej W KRASNYMSTAWIE

 

logo

 

W dniu 20 października 2022 r. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel podpisali w imieniu Miasta umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnystaw”. Zadanie zostało podzielone na dwie części: część 1 zamówienia – ,,Modernizacja instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w kuchni w przedszkolach nr 1, 4, 6, 8 oraz remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną w przedszkolach nr 1, 4, 6, 8 i w Żłobku Miejskim w Krasnymstawie. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej w przedszkolu nr 5” oraz część 2 zamówienia – „Roboty remontowe – budowlane, sanitarne i elektryczne w publicznych szkołach podstawowych nr 1, 4, 5 w Krasnymstawie wraz z przebudową placów zabaw w publicznych szkołach podstawowych nr 1 i 4”. Wykonawcą inwestycji będą firmy lokalne: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRUNPOL z siedzibą w Krupem reprezentowane przez Pana Andrzeja Łukaszewskiego – odpowiedzialne za wykonanie części 1 zadania oraz Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa KOMARK z siedzibą w Krasnymstawie reprezentowana przez Pana Bogusława Mroza – odpowiedzialna za wykonanie części 2 zadania.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 738 942,01zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi 3 485 000,00 zł natomiast wkład własny Miasta to 1 253 942,01 zł. 
 
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw. Zadanie obejmie swoim zasięgiem łącznie dziewięć placówek publicznych, w tym osiem oświatowych i jedną opiekuńczą. Wsparcie remontowo-inwestycyjne skierowane będzie do trzech szkół podstawowych, pięciu przedszkoli oraz żłobka miejskiego. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych uzależniony jest od indywidualnych potrzeb danej jednostki. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów - niezbędnych i umożliwiających osiągnięcie celu zadania inwestycyjnego. Zakres prac obejmie m.in.: remont pokrycia dachowego, modernizację wentylacji nawiewno-wywiewnej, odwodnienie budynków, prace instalacyjne i termomodernizacyjne. Ponadto w placówkach przeprowadzony zostanie remont pomieszczeń szkolnych, gospodarczych, zaplecza kuchennego, sal gimnastycznych, szatni oraz klatek schodowych. Inwestycja przewiduje także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków, w tym w zależności od potrzeb: modernizację/przebudowę placu zabaw poprzez wyposażenie w nowoczesne, bezpieczne nawierzchnie oraz nowe urządzenia zabawowe opatrzone odpowiednimi certyfikatami. 
 
Wartość prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRUNPOL wyniesie 1 450 000,00 zł natomiast wartość prac wykonanych przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową KOMARK wyniesie 3 288 942,01 zł. 
 
Planowany termin realizacji każdej z części inwestycji 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa infrastruktury edukacyjnej w Mieście Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone