przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rozeznanie zapotrzebowania węgla

AKTUALNOŚCI

węgiel
24-10-2022

Rozeznanie zapotrzebowania węgla

 

Szanowni Państwo
 
W związku z Informacją Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącą przyjęcia przez rząd projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zgodnie z którą samorządy będą mogły prowadzić dystrybucję węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych, prosimy osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla o zgłaszanie chęci zakupu do Urzędu Miasta Krasnystaw telefonicznie pod nr telefonu 82 576 21 57 wew. 121 lub mailowo na adres: katarzyna.kowalska@krasnystaw.pl.
 
Zgodnie z w/w projektem ustawy gmina, która zamierza dokonać zakupu paliwa stałego, przed podpisaniem umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu, zobowiązana będzie do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy, zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego (w cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę). Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą musieli złożyć do gminy wniosek o zakup preferencyjny. 
 
Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawnione będą osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, spełniającym warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) tj.:
• głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe;
• wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego;
• źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB);
• wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania dodatku węglowego zrealizowano do dnia 11 sierpnia 2022 r. (Termin ten nie dotyczy nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB).
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone