przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V...

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
02-11-2022

Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29. 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

3. Informacja na temat przystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie w związku z upływem kadencji.

4. Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.”.

5. Zgłoszenie przedstawicieli  organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2023 roku.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                           Z poważaniem

 

                                                                                                                                       Renata Stangryciuk

 

                                                                                                                                       Przewodniczący Miejskiej Rady 

                                                                                                                                       Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone