przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI DZIEŃ ZADUSZNY

AKTUALNOŚCI

zdjęcie
02-11-2022

DZIEŃ ZADUSZNY

 

Dzień Zaduszny to jeden z tych dni w roku, który bardziej niż inne przywołuje wspomnienia o zmarłych, szczególnie tych którzy opuścili nas w ostatnich miesiącach. Pod koniec 2021 r. i w 2022 r. straciliśmy wiele wspaniałych osób, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii Krasnegostawu. 

Wspominamy: 

- Pana Zygmunta Kapuścika (+75 lat) – Krasnostawianina, laureata VI edycji wyróżnienia „Złote Karpie”, mecenasa lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz krasnostawskiego sportu. Wieloletniego Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Kartodruk”, a następnie Prezesa Zarządu „Kartonex” sp. z o.o. – zakładu pracy chronionej. Prezesa Klubu Start Krasnystaw, a także członka Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich Krasnostawianie.

- Księdza Zbigniewa Kulika (+61 lat) – rezydenta parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Siennicy Nadolnej. Autora książki pt. „Błogosławiony Zygmunt Pisarski” oraz jednego z inicjatorów nadania Miastu Krasnystaw Patrona w osobie Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego. 

- Pana Czesława Kozorysa (+73 lata) – wieloletniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej w Urzędzie Miasta Krasnystaw.

- Pana Kazimierza Bazyluka (+84 lata) – Krasnostawianina, wieloletniego pracownika, a następnie Prezesa Zarządu „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Krasnymstawie w latach 1982 – 2012.

W dniu dzisiejszym przywołujemy także pamięć o bohaterach, którzy zginęli w walkach o niepodległą Polskę. Aby oddać hołd poległym w obronie Ojczyzny Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Zastępca Burmistrza Krzysztof Sugalski oraz Sekretarz Miasta Renata Stangryciuk zapalili znicze na grobach w wojskowej części Cmentarza Parafialnego w Krasnymstawie. 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone