przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Relacja z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

posiedzenie komisji
10-11-2022

Relacja z posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie

 

Dnia 8 listopada 2022 w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji. 

Głównym punktem spotkania była dyskusja nad projektem „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.” oraz wydanie opinii na temat dokumentu w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. 

Podczas spotkania przedstawiono informacje z realizacji programu współpracy z NGO w 2021 r. Ustalono także termin zgłoszenia przedstawicieli organizacji do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2023 roku. 

W dalszej części posiedzenia Sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie Alicja Grabiec  omówiła również procedurę naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do MRDPP, w związku z upływem kadencji tego organu w przyszłym roku. 

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji Renata Stangryciuk. 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone