przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022

AKTUALNOŚCI

posiedzenie
30-11-2022

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022

W dniu 28.11.2022 w siedzibie Urzędu Miasta Krasnegostawu odbyło się  posiedzenie MZZK w następującym składzie:

      Krzysztof Sugalski  – Zastępca Burmistrza

      Kamil Bereza – KP PSP Krasnystaw

      Szymon Mroczek – KPP Krasnystaw

      Jacek Policha – Straż Miejska Krasnystaw

      Mariusz Antoniak – MOPS

      Andrzej Kmicic – PGK Sp.z o.o.

     Marek Klus – ZDP Krasnystaw

      Paweł Jarosz – ZDP Krasnystaw

      Tematem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osobom przebywającym na terenie Miasta Krasnystaw podczas okresu zimowego 2022/2023

     1.Przygotowanie służb do okresu zimowego przedstawienie zabezpieczonych sił i środków.

     2.Monitorowanie aktualnej sytuacji, informowanie ludności o możliwych utrudnieniach i zagrożeniach

     3.Omówienie procedur reagowania służb podczas wystąpienia zdarzeń kryzysowych, aktualizacja kontaktów alarmowych

     4.Utrzymanie ciągów komunikacyjnych w tym dróg oraz ciągów pieszych

     5.Monitorowanie sytuacji osób objętych pomocą społeczną oraz osób, które mogą być narażone na działanie niskich temperatur.

     6.Dyskusja

posiedzenie

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone