przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

węgiel
30-11-2022

sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krasnystaw

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
 
Burmistrz Krasnegostawu informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. rusza sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krasnystaw.
 
Węgiel pochodzi z Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Dostępny sortyment: orzech i groszek. Ilość i rodzaj węgla dostępnego na placu zależna będzie od możliwości jego zakupu w Kopalni oraz sprawnego odbioru przez osoby uprawnione. O kolejności zakupu decyduje termin złożenia wniosku.
 
Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu informacji telefonicznej z Urzędu Miasta Krasnystaw o pozytywnej weryfikacji wniosku.
 
Wpłaty można dokonać elektronicznie lub bezpośrednio w placówce Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na rachunek Urzędu Miasta Krasnystaw nr: 74 8200 0008 2001 0000 0417 0061 (w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do zakupu; rodzaj i ilość węgla). 
 
Wpłaty dokonane w Banku Spółdzielczym Krasnystaw zwolnione są z prowizji !!! 
 
W bieżącym roku można maksymalnie kupić 1,5 tony węgla. 
 
Cena za 1 tonę wynosi 1950 zł.
 
Po dokonaniu wpłaty należy udać się do Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, pok. nr 22 w celu pobrania faktury (przy płatności elektronicznej lub wpłacie w innym banku należy odczekać 1-2 dni).
W przypadku płatności w banku, istnieje możliwość uprzedniego pobrania blankietu wpłaty w Urzędzie Miasta Krasnystaw – w tym celu należy się udać do pok. nr 28A lub pok. nr 24–25. 
 
Po odebraniu faktury należy zgłosić się do pok. nr 28 A w celu skierowania na właściwy skład. 
 
Składy węgla:
1. BRUNPOL – ul. Lwowska 146
2. ADMAR – ul. Lwowska 84/1
3. Sylwia Wojtal Usługi Transportowe – ul. Rejowiecka 24
4. JAWOREX – ul. Lwowska 49
 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 82 576 21 57 wewn. 121.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone