przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Doposażenie terenu rekreacji na błoniach przy ul. Kościuszki

AKTUALNOŚCI

nnn
07-12-2022

Doposażenie terenu rekreacji na błoniach przy ul. Kościuszki

                                           

Zapraszamy mieszkańców Krasnegostawu do korzystania z ogólnodostępnego terenu rekreacji na łąkach w pobliżu ul. Kościuszki w Krasnymstawie, do aktywnego wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu całą rodziną. 

Wybudowany w 2021 r. teren rekreacji (plac zabaw i siłownia) doposażony został o elementy małej architektury tj. stoły z ławami, ławki wolnostojące i kosze na śmieci. W ramach zadania wykonano oświetlenie zewnętrzne - zamontowano lampę z oprawą LED z panelem solarnym i wiatrowym, a teren wokół placu rekreacji uzupełniono nasadzeniami z derenia w formie żywopłotu.

Inwestycja „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy Kościuszki w Krasnymstawie” została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Wartość inwestycji wyniosła 69 358,19 zł, w tym kwota 35 735,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

   bbb        ddd         nnn          kkk   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

 

 zdjęcie 1

zdjęcie 2

 

 

 

 

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone