przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
11-01-2023

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

 

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach III sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych. 

6. Informacja dotycząca budżetu Miasta na 2023 r. z uwzględnieniem planowanych działań na rzecz Seniorów.

7. Podsumowanie pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw w IV kwartale 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na 2023 r.

9. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji. 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Seniorów

                                                                                               /-/Urszula Hus

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone