przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KRASNYSTAW Z DOFINANSOWANIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

AKTUALNOŚCI

ggg
18-01-2023

KRASNYSTAW Z DOFINANSOWANIEM NA REALIZACJĘ PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

 

Miasto Krasnystaw pozyskało środki na realizację w 2023 roku programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie w kwocie 146 880,00 zł pochodzi z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego i stanowi 100% wartości zadania. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje zgłoszenia osób, które wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację. Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie znajdują się na stronie: https://www.mopskrasnystaw.pl/?p=4373. Pod tym adresem można również pobrać formularz wniosku, który należy złożyć w MOPS Krasnystaw.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone