przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

logo polski ład
09-03-2023

Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie

 

W dniu 7 marca br. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel zawarli w imieniu Miasta Krasnystaw umowę na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie”. Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy i remontu publicznej drogi gminnej Nr 109782L – ulicy Kickiego w Krasnystawie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wójta Stanisława o długości 620,30 m. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina. 

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, rozbudowa drogi – poszerzenie jezdni w miejscach newralgicznych, wymiana krawężników, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów do nieruchomości przyległych, urządzenie poboczy, wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie odpowiedniego oznakowania. Koszt robót budowlanych to 1 594 077,54 zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z których pokryte zostanie  98% wartości robót budowlanych. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2023 r. 

 

jjj

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone