przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI KOMUNIKAT STRAŻY MIEJSKIEJ W KRASNYMSTAWIE

AKTUALNOŚCI

zdjęcie
09-03-2023

KOMUNIKAT STRAŻY MIEJSKIEJ W KRASNYMSTAWIE

 

Straż Miejska w Krasnymstawie informuje, że w związku z nadchodzącą wiosną pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519) oraz Uchwała Rady Miasta Krasnystaw XII/77/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw.

Po okresie zimowym, kiedy otoczenia nieruchomości są szczególnie zanieczyszczone, należy przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów. Wzorem lat ubiegłych, przeprowadzane będą działania, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków. Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach i na działkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminu. W praktyce oznacza to, że zielone odpady powinny być kompostowane lub odpady organiczne należy składować w brązowych pojemnikach w ramach podpisanych umów na wywóz śmieci.  W taki pojemnik należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania.

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone