przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Konferencja z okazji 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

AKTUALNOŚCI

plakat
10-03-2023

Konferencja z okazji 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

 

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza 17 marca o godz. 12:00 do Sali Widowiskowej na okolicznościową konferencję historyczną „Mikołaj Nieczaj - bohater nieoczywisty”.

W styczniu 2023 r. minęła 160-ta rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Obfitowało ono w momenty pełne tragizmu, posiadało też wielkich przywódców, którzy wiedli do walki rzesze powstańców. Nieco w ich cieniu byli dowódcy mniejszych oddziałów, wśród których znalazł się Mikołaj Nieczaj. Celem zadania jest przypomnienie tej postaci i wskazanie jej związków z Krasnymstawem.

Na konferencję złożą się dwa wykłady. Prelegentami będą historycy, profesorowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W pierwszym referacie prof. dr hab. Mariusza Korzeniowskiego (UMCS w Lublinie) pt. „Przebieg powstania styczniowego na terenie powiatu krasnostawskiego” zaprezentowane zostaną oddziały powstańcze wraz z dowódcami oraz najważniejsze potyczki i bitwy stoczone na tym terenie. Tło dla działań zbrojnych na terenie powiatu stanowić będą wydarzenia rozgrywające się na Lubelszczyźnie. Drugie wystąpienie pt. „Mikołaj Nieczaj (Neczaj) - dowódca oddziału powstańczego”, które wygłosi prof. dr hab. Jacek Kulbaka (APS w Warszawie) naświetli sylwetkę lekarza, z pochodzenia Ukraińca, który zebrał oddział liczący ok. 400 powstańców i walczył z Rosjanami na terenach pomiędzy Wieprzem, a Bugiem. Pojmany, został skazany wyrokiem sądu wojennego na karę śmierci i stracony w Krasnymstawie 19 marca 1863 roku.

Ponadto w holu KDK będzie można oglądać umundurowanie i uzbrojenie z czasów Powstania Styczniowego udostępnione przez Stowarzyszenie „Regiment Mikołaja Nieczaja”.

Dodatkowo dnia 19 marca o godz. 10:30 zapraszamy na Mszę Świętą w intencji uczestników Powstania Styczniowego w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia, a o godz. 12:00 odbędzie się złożenie wieńców pod pomnikiem Mikołaja Nieczaja.

Prelegenci:

Mariusz Korzeniowski - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny, historyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Badacz dziejów Polaków w Rosji w drugiej połowie XIX stulecia oraz w pierwszych dwóch dekadach XX wieku. 

Jacek Kulbaka - profesor Akademia Pedagogiki Specjalnej, historyk, historyk szkolnictwa specjalnego, wykładowca APS w Warszawie. Magisterium z historii (1996) na UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2004) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2014) APS. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii szkolnictwa specjalnego na ziemiach polskich (XIX – XX wiek); wątków biograficznych; prawa oświatowego; historii Lubelszczyzny (XIX- XX wiek). Jest autorem artykułów i monografii m.in. „Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego” (2012); „Szlakiem myśli pedagogicznych Jana Jakuba Rousseau, Jana Henryka Pestalozziego i Janusza Korczaka. Wybór” (2013). Należy do Towarzystwa Historii Edukacji oraz pełni funkcję kustosza uczelnianego Muzeum Marii Grzegorzewskiej APS.

Partnerami w organizacji wydarzenia są: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” i Stowarzyszenie nr 23 „Regiment Mikołaja Nieczaja”.

Konferencję „Mikołaj Nieczaj – bohater nieoczywisty” dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk. Patronat medialny sprawują: Nowy Tydzień, Super Tydzień oraz Radio Bon Ton.

vvv

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone