przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI LI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

r
16-03-2023

LI Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że LI Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.

 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.html

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2023 rok;

c) w sprawie przyjęcia od Powiatu Krasnostawskiego zadania publicznego z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw;

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Nielisz;

e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2023 r.;

    f) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie  Miasta Krasnystaw.

9.    Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2022 r. komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.

10. Informacja z działalności za 2022 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.

11. Informacja o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2022 r.

12. Informacja o działalności Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2022 r.

13.  Sytuacja na rynku pracy w Mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

14. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

16. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zakończenie obrad sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                        

        /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone