przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI UWAGA MIESZKAŃCY!

AKTUALNOŚCI

logo
20-03-2023

UWAGA MIESZKAŃCY!

 

Burmistrz Krasnegostawu informuje, że w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną kontrole nieruchomości na terenie Miasta Krasnystaw, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Kontrole przeprowadzone zostaną przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta Krasnystaw oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie. Kontrole mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, co jest niezbędne do spełnienia art. 5 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z póź. zm.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Krasnegostawu wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej, a dodatkowo właściciel, który nie wykona tego obowiązku, podlegać będzie karze grzywny do 50 000 zł.

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone