przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
19-05-2023

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

 

ZAPROSZENIE

Na podstawie § 12 oraz § 13 Statutu Rady Seniorów Miasta Krasnystaw stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/261/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Krasnystaw oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014 r. poz. 889) zwołuję V sesję Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Informacja Przewodniczącej o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych. 

6. Bezpieczeństwo seniorów na terenie miasta.

7. Informacja dotycząca projektu harmonogramu realizacji zadań VII Krasnostawskiej Senioriady 2023.

8. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji. 

 

                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Seniorów 

                                                                                                                                                                                                                 /-/     Urszula Hus

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone