przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie
25-07-2023

Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie

 

Nazwa zadania: Rozbudowa ulicy Rybiej i ulicy Kołowrót w Krasnymstawie

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: lipiec 2023 r. – czerwiec 2024 r.
Kwota dofinansowania: 1.829.873,99 zł
Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 3.049.789,98 zł

Otrzymane dofinansowanie z RFRD stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest m.in. poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej
i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa ulicy na odcinku o długości 704 m w ramach, których zostanie wykonana nowa nawierzchnia, chodnik, zatoka postojowa, plac do zawracania oraz przejścia dla pieszych. Zakres przedmiotowy zadania obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągu oraz wodociągu a także budowę oświetlenia ulicznego.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone