przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NA 2024 ROK WYBRANE

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NA 2024 ROK WYBRANE
06-11-2023

PROJEKTY DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NA 2024 ROK WYBRANE

Znane są już projekty, które zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Krasnostawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Głosowanie nie będzie konieczne, bo wybrane propozycje mieszczą się w puli środków, określonej w Zarządzeniu nr 147/2023 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Propozycje do Budżetu Obywatelskiego można było składać za pośrednictwem platformy https://konsultacje.krasnystaw.pl/, a następnie na bieżąco śledzić ich status i sprawdzić opis każdego wniosku. W terminie do 25 września br. wpłynęło 7 projektów inwestycyjno-remontowych o łącznej wartości ponad 615 tys. zł (pula: 300 tys.) i 4 projekty pozostałe o łącznej wartości 87 tys. zł (pula: 100 tys.).

Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalnych. Czterech kolejnych komisja nie zakwalifikowała po ich ocenie merytorycznej. Realizowanych będzie 5 zadań o łącznej wartości prawie 275 tys. zł.

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI:

1. INWESTYCYJNO-REMONTOWE

Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej w Krasnymstawie - wartość 99 755,10 zł

Remont nawierzchni drogi (ciągu pieszo-jezdnego) wraz z likwidacją obecnych zastojów wodnych przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa jej użytkowników oraz usprawni ruch. Realizacja zadania znacząco poprawi komfort życia samych mieszkańców okolicznych budynków wielorodzinnych, poprzez obniżenie poziomu hałasu i zakurzenia od przejeżdżających aut oraz poprawi estetykę tej części miasta.

Zagospodarowanie terenu po byłym kółku rolniczym - Krasnystaw, ul. Kółkowa 24, remont istniejącego ogrodzenia - wartość 99 500 zł

Działka jest terenem ogólnodostępnym, na którym odbywają się różnego rodzaju imprezy i pikniki dla mieszkańców sołectwa Przedmieście Góry. Istniejące ogrodzenie nie spełnia swojej roli przy zabezpieczaniu mienia publicznego przed wandalizmem, jak i błąkającymi się psami oraz dziką zwierzyną. Wyremontowane ogrodzenie zwiększy bezpieczeństwo i spokój osób korzystających z placu, zwłaszcza dzieci. Ponadto jadący szlakiem Green Velo rowerzyści będą się czuli bezpiecznie, korzystając z placu w ramach odpoczynku lub nocowania pod namiotami.

2. POZOSTAŁE

Festyn rodzinny na kółku rolniczym w Przedmieściu Góry - Krasnystaw ul. Kółkowa 24 - wartość 25 000 zł

W ramach zadania planowana jest dla wszystkich mieszkańców impreza z konkurencjami sportowo-rodzinnymi, ze wspólnym biesiadowaniem przy muzyce z konkursem dla sołectw z terenu Miasta Krasnystaw i KGW.

Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka - wartość 25 000 zł

Główną ideą wydarzenia jest przywracanie pamięci o Stanisławie Bojarczuku, zwanym "Chłopskim Petrarką", mieszkającym i tworzącym na Rońsku. Festiwal to też nadal wspomnienie twórcy pierwszej edycji festiwalu, Mariusza Kargula - animatora kultury, który całe swoje życie poświęcił przyciąganiu do miasta Krasnegostawu wielu wybitnych przedstawicieli świata i kultury i opowiadaniu całemu światu o krasnostawskim poecie.

Integracja mieszkańców przy ogniu i muzyce w najkrótszą noc roku - wartość 25 000 zł

Celem jest zorganizowanie wspólnej integracji mieszkańców Miasta Krasnystaw przy ognisku, koncercie muzyki na żywo, pysznym poczęstunku, rekonstrukcji średniowiecznych bitew i pokazie fireshow. Każdy uczestnik będzie mógł aktywnie spędzić czas, poznając dawne obyczaje Słowian i nocy sobótkowej. Zorganizowane zostaną warsztaty i konkursy z nagrodami.

 

Ikona pdf Protokół z prac Komisji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 218,44 kB ]

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone