przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Uroczysta sesja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

AKTUALNOŚCI

Uroczysta sesja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora
15-11-2023

Uroczysta sesja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

14 listopada obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji tego samego dnia na uroczystej sesji zebrała się Rada Seniorów Miasta Krasnystaw.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Seniorów Urszula Hus, która powitała zaproszonych gości. Wśród nich byli między innymi: Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Janusz Rzepka, Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Sekretarz Miasta Renata Stangryciuk, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Seniorów Małgorzata Frant-Błażucka, którzy przekazali gratulacje i życzyli kolejnych pomysłów.  

W obradach uczestniczyli również przedstawiciele krasnostawskich organizacji senioralnych. Z kolei delegacje z Zamojskiej Rady Seniorów i stowarzyszenia seniorów działającego przy Gminnym Domu Kultury w Starym Dzikowie na Podkarpaciu pojawiły się w celu nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Ogólnopolski Dzień Seniora jest świętem ustanowionym na początku XXI wieku. Jego celem jest zwiększenie integracji międzypokoleniowej, docenienie roli seniorów w społeczeństwie oraz popularyzacja ich udziału w życiu ekonomicznym i kulturalnym. Ten świąteczny dzień zwraca uwagę na problemy seniorów w każdej dziedzinie, przybliża pojęcie starości oraz zmagań, z jakimi muszą się borykać osoby starsze każdego dnia.

- Dzisiejsze święto skłania nas, radnych Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, władze samorządowe i organizacje senioralne do rozszerzania i przyspieszania działań podejmowanych na rzecz wzrastającej liczby seniorów, do inicjatyw podejmowanych po to, aby starości nie postrzegać stereotypowo, nie kojarzyć jej z niedołężnością, chorobami, bólem, cierpieniem, brakiem samodzielności i samotnością. Zresztą krasnostawscy seniorzy nie starzeją się, my pięknie wychodzimy z młodości dlatego życzmy sobie dobrego zdrowia, pogody ducha, powodów do radości, posiadania marzeń i siły do ich realizacji - mówiła przewodnicząca Urszula Hus.

W trakcie posiedzenia omówione zostały zaplanowane i już częściowo przeprowadzone wydarzenia w ramach VII Krasnostawskiej Senioriady.

Uroczysta sesja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone