przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru...

AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu
20-11-2023

Konsultacje projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

 

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację przez Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw, Gminę Siennica Różana oraz Powiat Krasnostawski wspólnych zadań. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 20 listopada 2023 r. – 11 grudnia 2023 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze poprzez:
1) wyrażenie opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
- składając wypełniony i podpisany dokument w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców, Plac 3 Maja 29
- przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
- przesyłając wypełniony i podpisany podpisem elektronicznym formularz poprzez e-PUAP bądź na adres e-mail: mof@krasnystaw.pl
- poprzez platformę https://konsultacje.krasnystaw.pl/.
2) udział w spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców Miasta Krasnystaw, Miasta i Gminy Izbica, Gminy Łopiennik Górny, Gminy Krasnystaw i Gminy Siennica Różana - 23 listopada 2023 r., godz. 16.00 w Krasnostawskim Domu Kultury (sala konferencyjna).

 

Ikona pdf Zarządzenie ZIT.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 0,52 MB ]

 

Ikona pdf LUB_KRA_strategia ZIT_projekt_na_dzień_2023.11.15._konsultacje_społeczne.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 11,01 MB ]

 

Ikona doc Formularz zgłaszania uwag.doc, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 71,50 kB ]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone