przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI „Krasnystaw – miasto z historią - weź udział w grze terenowej

AKTUALNOŚCI

„Krasnystaw – miasto z historią - weź udział w grze terenowej
21-11-2023

„Krasnystaw – miasto z historią - weź udział w grze terenowej

Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie „Krasnostawianie” i Lokalna Organizacja Turystyczna "Krasnystaw - Wrota Roztocza" zapraszają uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Miasta Krasnystaw do udziału w miejskiej grze terenowej pt. „Krasnystaw – miasto z historią”.

Celem gry jest rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży oraz przybliżenie historii Krasnegostawu. Gra odbędzie się 25 listopada 2023 roku w godzinach 9.00–13.00. Zbiórka uczestników (godz. 8.45) w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, które wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną "Krasnystaw - Wrota Roztocza" jest partnerem konkursu.

Zadaniem uczestników (zespołów 3 osobowych) będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi (Stacjami) oraz wykonywanie następujących po sobie różnych zadań oraz rozwiązywanie testów tematycznych. Udział w grze jest bezpłatny. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są nagrody.

Rejestracji zespołu (3 osobowego) dokonać można do dnia 22 listopada 2023 roku poprzez zgłoszenie zespołu w sekretariacie swojej szkoły lub drogą mailową na adres email: biuro@krasnostawianie.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć oryginalne lub zeskanowane zgody stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu oraz klauzulę informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.

W przypadku skanów lub zdjęć oryginały dokumentów należy dostarczyć organizatorom najpóźniej w dniu 25.11.2023 r, przed rozpoczęciem gry. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia mogą brać udział w grze tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów i muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w grze.

Szczegółowe informacje (osoby do kontaktu): Marcin Wilkołazki (tel. 606308132) i Agnieszka Pocińska-Bartnik (tel. 509676260)

Zadanie realizowane jest ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw.

Załączniki:

Ikona pdf regulamin_gry_miejskiej2023.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 141,27 kB ]

 Ikona pdf wzór_karty_zgłoszeniowejgramiejska2023.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 128,19 kB ]

 Ikona pdf Załącznik-nr-1.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 127,04 kB ]

 Ikona pdf Załącznik-nr-2.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 107,26 kB ]

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone