przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie projektu „Więcej CZAS-u”  

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie projektu „Więcej CZAS-u”  
28-11-2023

Podsumowanie projektu „Więcej CZAS-u”  

We wtorek, 28 listopada Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk uczestniczył w podsumowaniu krasnostawskiej części projektu „Więcej CZAS-u”.  Przedsięwzięcie to było realizowane w 16 miastach naszego województwa przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także ich aktywizacja poprzez objęcie usługami opiekuńczymi w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubach Seniora funkcjonujących pod nazwą „Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”.

Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego. Około 20 proc. uczestników to osoby z niepełnosprawnościami.  Udział w projekcie był bezpłatny.

Spotkanie w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie było okazją do wręczenia podziękowań osobom zaangażowanym w realizację projektu. Obejrzeć można było prace plastyczne, które powstały podczas zajęć. Była też wyświetlona prezentacja o zrealizowanych działaniach, a także występ artystyczny. 

- Wasze starania, skupiające się na tworzeniu atmosfery zrozumienia, troski i aktywizacji, przynoszą nieocenione korzyści naszym starszym mieszkańcom. Projekt "Więcej CZAS-u" nie tylko umożliwia spędzanie czasu w sposób twórczy, ale również buduje silne więzi społeczne, integrując seniorów i dostarczając im nowych doświadczeń - powiedział Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, który przekazał realizatorom i uczestnikom list gratulacyjny.

Podkreślił, że ich zaangażowanie, profesjonalizm oraz empatia sprawiły, że ten projekt stał się nie tylko inicjatywą społeczną, ale także prawdziwym źródłem wsparcia i radości dla naszych seniorów.

Podsumowanie projektu „Więcej CZAS-u” 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone