przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI IX sesja Rady Seniorów za nami

AKTUALNOŚCI

IX sesja Rady Seniorów za nami
24-01-2024

IX sesja Rady Seniorów za nami

Głównymi punktami obrad 24 stycznia było podsumowanie pracy Rady Seniorów w 2023 roku i działań podejmowanych przez organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych w tym samym okresie.

W ubiegłym roku członkowie Rady Seniorów spotkali się na 5 roboczych i uroczystej sesji z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Prezydium miało 21 posiedzeń, a większość z nich dotyczyła przygotowania i realizacji harmonogramu VIII Krasnostawskiej Senioriady. Radni złożyli 13 interpelacji i 43 zapytania, które dotyczyły spraw miejskich i wprowadzenia różnych ułatwień dla osób starszych.

Działania podjęte na rzecz seniorów w roku 2023 omówiła przewodnicząca Rady Seniorów Urszula Hus, a także przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, Delegatury Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krasnymstawie, Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie, Stowarzyszenia Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, Klubu Seniora "Biesiada" działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Krasnymstawie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krasnymstawie oraz Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie.

W trakcie sesji radny Wiesław Marciniewicz interpelował w sprawie zamontowania progu zwalniającego w rejonie skrzyżowania ulic: Czechowicza i Heleny Wysockiej. Anna Ciechańska-Marucha mówiła o potrzebie organizacji imprez międzypokoleniowych i stworzenia na terenie Dworku Starościńskiego miejsca na cykliczne potańcówki na świeżym powietrzu. Zofia Gregorowicz-Myka zwróciła uwagę na konieczność kapitalnego remontu ul. Okrzei, koszenia nabrzeży rzeki Wieprz w rejonie ogródków działkowych, uporządkowania jednej z działek na terenie Miasta i możliwości stworzenia siedziby Rady Seniorów w tzw. starym ratuszu.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk zapewnił, że przekaże interpelacje do odpowiednich jednostek. Dodał, że część poruszonych spraw, tj. przebudowa ulicy i miejskiego budynku użyteczności publicznej, wymaga sporych nakładów finansowych.

IX sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone