przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025
30-01-2024

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 1 lutego do 18 marca 2024 r. do godz. 15.00 będzie trwała rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich. 

Nabór na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie: https://krasnystaw.elemento.pl. Pod tym adresem znajduje się także szczegółowa informacja dla rodziców dotycząca, m.in.: ofert edukacyjnych krasnostawskich podstawówek, wyszukiwarki szkoły obwodowej, terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz instrukcji wypełniania wniosku zgłoszenia do szkoły. 

W przypadku trudności technicznych z elektronicznym zapisem dziecka do klasy, należy skontaktować się z poszczególnymi szkołami (sekretariat) pod nr telefonów:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza – numer telefonu (82) 576 37 31,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II - numer telefonu (82) 576 28 08,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich – numer telefonu (82) 576 28 91.

Wniosek, który został złożony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w szkole podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 25 marca 2024 r.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone