przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE NA LXII SESJĘ Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE NA LXII SESJĘ Rady Miasta Krasnystaw
09-02-2024

ZAPROSZENIE NA LXII SESJĘ Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że LXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
 https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2024 r.;
c) w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego przez Miasto Krasnystaw obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”;
e) w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw;
f) w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw”;
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Krasnystaw na 2024 rok.
9. Sprawozdania z wykonania planów pracy za 2023 r. stałych Komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta Krasnystaw.
10. Przyjęcie planów pracy na 2024 r. Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miasta Krasnystaw.
11. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw na 2024 r.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krasnystaw podjętych w 2023 roku.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2023 r. 
14. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
15. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
16.  Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                  

                                                                                                                                                                                /-/   Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone