przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA BON "NA START" W RAMACH PROJEKTU...

AKTUALNOŚCI

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA BON "NA START" W RAMACH PROJEKTU PILOTAŻOWEGO "SZANSA DLA MŁODYCH"
09-02-2024

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA BON "NA START" W RAMACH PROJEKTU PILOTAŻOWEGO "SZANSA DLA MŁODYCH"

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na bon „na start” w ramach projektu pilotażowego „Szansa dla Młodych” w dniach 12.02.2024 – 16.02.2024.

Wnioskodawcą może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Krasnymstawie,
- nie ukończyła 30 roku życia na dzień przystąpienia do projektu,
- zamieszkuje powiat krasnostawski,
 - posiada status Uczestnika projektu pilotażowego, tj. została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych” na podstawie wypełnionego i złożonego w Biurze projektu Formularza zgłoszeniowego.

Bon w kwocie do 5000 zł można wykorzystać na sfinansowanie wydatków związanych z podjęciem pracy, w tym m.in.:

- zakup sprzętu potrzebnego do pracy np. komputera, laptopa, specjalistycznego oprogramowania, drukarki, tabletu, zakup roweru, skutera, hulajnogi elektrycznej oraz inne wydatki mające na celu zniwelowanie barier uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie pracy. 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biura Projektu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie: www.szansadlamlodych.pupkrasnystaw.pl, https://krasnystaw.praca.gov.pl/.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 1, pok. 41 (budynek internatu I L.O. w Krasnymstawie). 

Projekt pilotażowy „Szansa dla Młodych” realizowany w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone