przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na...

AKTUALNOŚCI

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT MOF Krasnegostawu
15-03-2024

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT MOF Krasnegostawu

 

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, w którego skład wchodzą: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana, Gmina Krasnystaw oraz Powiat Krasnostawski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

Z dokumentacją dotyczącą powyższej procedury można zapoznać się:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce „Ogłoszenia 2024” (Link: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1181&action=details&document_id=1997899 )
•    w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 25.

Uwagi i wnioski można składać  w terminie od 15 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. za pomocą formularza dostępnego poniżej. Wypełniony dokument należy przekazać w wybranej formie: 
-    przesłać pocztą elektroniczną na adres email: mof@krasnystaw.pl;
-    przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29,
22-300 Krasnystaw;
-    złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców,  Plac 3 Maja 29, Krasnystaw.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów  w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Krasnystaw, pokój nr 25.

Uwagi i wnioski zgłoszone po 5 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania uwag pocztą, o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Do pobrania:
Formularz  zgłaszania uwag i wniosków:

Ikona docx formularz-zglaszania-uwag-i-wnioskow.docx

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone