przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW
18-03-2024

ZAPROSZENIE NA X SESJĘ RADY SENIORÓW MIASTA KRASNYSTAW

 

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 21 marca 2024 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Informacja Przewodniczącej o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na 2024 r. 
7. Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023 – 2027 z perspektywą do roku 2030. 
8. Informacja o opiece farmaceutycznej nad pacjentem geriatrycznym.
9. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji. 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone