przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Spotkanie w sprawie utworzenia trasy rowerowej typu enduro

AKTUALNOŚCI

Spotkanie w sprawie utworzenia trasy rowerowej typu enduro
28-03-2024

Spotkanie w sprawie utworzenia trasy rowerowej typu enduro

W czwartek, 28 marca odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia na terenie Miasta Krasnystaw ścieżki typu enduro, czyli miejsca wyposażonego w zróżnicowane przeszkody, skocznie, przeloty, ostre zakręty, czy strome zjazdy i podjazdy.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, radni Rady Miasta Krasnystaw, radni Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, pracownicy Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Krasnystaw oraz przedstawiciele krasnostawskich środowisk rowerowych.

Z informacji uzyskanych od uczestników spotkania wynika, że w Krasnymstawie jest duża grupa osób zainteresowanych możliwością uprawiania tego rodzaju sportów rowerowych. Sprzyjają temu zarówno walory przyrodnicze jak i krajobrazowe.  Brakuje jednak do tego odpowiedniego miejsca. Uczestnicy spotkania rozmawiali o możliwościach realizacji pomysłu i ustaleniu tzw. warunków brzegowych, które będą postawą do opracowania koncepcji i ewentualnego projektu.   

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk poinformował o możliwości utworzenia szlaku rowerowego dedykowanego miłośnikom sportów rowerowych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu. Realizacja tego przedsięwzięcia może być również prowadzona jako budowa pojedynczych torów do wyczynowej jazdy. 

Podczas spotkania wskazane zostały wstępne lokalizacje, tj.: w Bobliwie (gmina Izbica) i na obrzeżach Krasnegostawu. Lokalizacje te niebawem zostaną poddane ocenie pod kątem bezpieczeństwa i ukształtowania terenu.

  

Spotkanie w sprawie utworzenia trasy rowerowej typu enduro

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone