przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru...

AKTUALNOŚCI

Informacja o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu
10-05-2024

Informacja o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu, w którego skład wchodzą: 

Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Łopiennik Górny, Gmina Siennica Różana, Gmina Krasnystaw oraz Powiat Krasnostawski informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu nr 59 z dnia 30 kwietnia 2024 r. został przyjęty projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu.

Akceptacja ww. dokumentu nastąpiła po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu Strategii przez Radę Programową ZIT MOF Krasnegostawu.

Przyjęty dokument Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu wraz z załącznikami, m.in. prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i podsumowaniem znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw pod adresem

https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1196&action=details&document_id=2019807 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone