przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Relacja z II sesji Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji

AKTUALNOŚCI

Relacja z II sesji Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji
13-05-2024

Relacja z II sesji Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji

13 maja 2024 r. odbyła się II sesja Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji.

Po rozpoczęciu posiedzenia zaświadczenie o wyborze na radnego odebrał i ślubowanie złożył Dariusz Turzyniecki. Następnie przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki i Burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła złożyli informacje z działań podejmowanych między sesjami.

Podczas obrad przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki złożył interpelację w sprawie opracowania szczegółowego zestawienia inwestycji oraz prac projektowych i przedsięwzięć miękkich, które zostały rozpoczęte w minionej kadencji i są w trakcie realizacji. Ponadto, wybrane zostały składy osobowe komisji ustawowych i statutowych Rady Miasta Krasnystaw.

W komisji skarg, wniosków i petycji znalazły się Anna Kawęcka, Magdalena Pizoń, Agnieszka Wolanin i Emilia Wiśniewska, która pokieruje jej pracami.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marcin Worotyński, a jej skład uzupełniają Marcin Ciechan, Dariusz Turzyniecki, Lucjan Wąsiura i Emil Witkowski.

Szefem komisji planowania, gospodarki komunalnej, inwestycji i finansów jest Lech Berezowski. Pracować w niej będą również Kamil Hukiewicz, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Andrzej Smorga, Dariusz Turzyniecki, Lucjan Wąsiura i Marcin Worotyński.

Na czele komisji oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki będzie stał Marcin Ciechan. Przedmiotowymi sprawami zajmować się będą też Kamil Hukiewicz, Karolina Gołębiowska, Agnieszka Pocińska-Bartnik, Andrzej Smorga, Marcin Wilkołazki i Emilia Wiśniewska.

Funkcja przewodniczącej komisji samorządowej, spraw społecznych, handlu i usług przypadła Annie Kawęckiej. Pomagać jej będą Lech Berezowski, Karolina Gołębiowska, Magdalena Pizoń, Emil Witkowski i Agnieszka Wolanin.

W wolnych wnioskach Starosta Krasnostawski Janusz Szpak i Burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła wyrazili nadzieję na owocną współpracę samorządów Powiatu i Miasta.      

II sesja Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone