przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta...

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw
06-06-2024

Informacja dla Mieszkańców Krasnegostawu – zasady udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Burmistrz Krasnegostawu przedstawia Radzie Miasta Krasnystaw Raport o stanie Miasta Krasnystaw za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2023 rok zabierają głos radni. W debacie mogą zabrać głos również mieszkańcy miasta w liczbie 15 osób. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne „Zgłoszenie do debaty”, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw. 
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie do debaty” składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie miasta. Dzień ten przypada na 19 czerwca 2024 r. Mieszkańcom głosu udziela Przewodniczący Rady Miasta według kolejności wpływu „Zgłoszenia do debaty”.
 
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Miasta Krasnystaw odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw – sala obrad.
Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi Mieszkańca (parter) do dnia 19 czerwca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu, tj.: 7.30-15.30.
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej Miasta Krasnystaw oraz w Urzędzie Miasta Krasnystaw - Biurze Obsługi Mieszkańca.
 
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 19 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 

Ikona pdf Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2023 rok

Ikona docx Zgłoszenie do debaty

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone