przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Relacja z V sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Relacja z V sesji Rady Miasta Krasnystaw
05-07-2024

Relacja z V sesji Rady Miasta Krasnystaw

W czwartek, 4 lipca odbyła się V Sesja Rady Miasta Krasnystaw IX kadencji.

Oprócz podjęcia uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw i zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2024 r., radni jednogłośnie zdecydowali o emisji obligacji na łączną kwotę 10 mln zł oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje to instrument zdecydowanie bardziej nowoczesny, mogący mieć duży wpływ na korzyści marketingowe i promocję Krasnegostawu poprzez chociażby pokazanie Miasta na rynku kapitałowym. 

Ponadto, na sesji przyjęte zostały uchwały w sprawach:

- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;

- wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw do Związku Miast Polskich;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krasnystaw na przyjęcie zadania publicznego z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zimowego utrzymania części drogi gminnej nr 126007L ulicy Polewanej.

Na sesji 12 radnych złożyło w sumie 24 interpelacje i zapytania, które wraz z udzielonymi w ciągu 14 dni odpowiedziami zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw.

V sesja Rady Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone