przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Krasnystaw przystąpił do Związku Miast Polskich

AKTUALNOŚCI

Krasnystaw przystąpił do Związku Miast Polskich
08-07-2024

Krasnystaw przystąpił do Związku Miast Polskich

Na sesji w dniu 4 lipca Rada Miasta Krasnystaw jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Miast Polskich.   

Związek Miast Polskich jest najstarszą polską organizacją samorządową, skupiającą obecnie ponad 350 miast, która ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego  oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju polskich miast.

ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast, zamawia ekspertyzy prawne oraz prowadzi badania ankietowe. Pomaga radnym i urzędnikom w codziennej pracy poprzez organizację szkoleń i warsztatów.

Na forum stowarzyszenia przedstawiciele miast różnej wielkości  dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach dla nich ważnych.

W imieniu miast członkowskim ZMP uczestniczy w pracach m.in. Parlamentu, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Dialogu Społecznego, opiniując i uzgadniając akty prawne na etapie projektów.

Dzięki temu, że przedstawiciele związku Miast Polskich wchodzą w skład różnych instytucji, organizacji i komitetów sterujących, polskich i europejskich, miasta prezentują swoje stanowiska i zyskują realny wpływ na decyzje w kluczowych dziedzinach dotyczących ich funkcjonowania.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone