przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > GOSPODARKA Aktualności z gospodarki Informacja dla podatników

Aktualności z gospodarki

podatek
13-04-2021

Informacja dla podatników

w zakresie podjętej uchwały o wprowadzeniu zwolnień w podatku od nieruchomości.
 
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Burmistrz Krasnegostawu informuje, że Rada Miasta Krasnystaw w dniu 25 marca 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/202/2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1491);
 
Zawarte w powyższej uchwale regulacje są dla przedsiębiorców podstawą do skorzystania z pomocy polegającej na odstąpieniu od pobierania m.in. należności podatkowych za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. 
Pomoc ta, ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków ekonomicznych trwającej epidemii, a wprowadzone rozwiązania mają za zadanie zmniejszenie kosztów bieżących przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych. Podjęte działania powinny przyczynić się do poprawy kondycji finansowej najbardziej poszkodowanych grup przedsiębiorców, 
co w konsekwencji winno mieć pozytywny wpływ na ich sytuację ekonomiczną.
 
Dokumenty do pobrania:
1) Uchwała Nr XXVII/202/2021 w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
2) Załącznik Nr 1
3) Załącznik Nr 2
 
Formularze podatkowe można pobrać wchodząc wlink: 
 
 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w formie papierowej – w Urzędzie Miasta Krasnystaw (poprzez wrzucenie do skrzynki), za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
 
 
Burmistrz Krasnegostawu 
/-/ Robert Kościuk
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone