przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > GOSPODARKA Aktualności z gospodarki UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO MIASTA KRASNYSTAW

Aktualności z gospodarki

Wykrzyknik
01-01-2022

UWAGA! ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO MIASTA KRASNYSTAW

UWAGA !!!
ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
MIASTA KRASNYSTAW
 
 
Szanowni Państwo informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. ulega zmianie obsługa bankowa Budżetu Miasta Krasnystaw, którą prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie.
W związku z powyższym podajemy NOWE numery kont bankowych:
 
 

Tytuł wpłaty

Numer rachunku bankowego
w BS Krasnystaw

Uwagi

Konto podstawowe

Miasta Krasnystaw

74 8200 0008 2001 0000 0417 0061

Wszystkie wpływy (w tym opłata skarbowa, wpłaty z tytułu kar administracyjnych i porządkowych)

Podatek od środków transportowych

63 8200 0008 2001 0000 0417 0065

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne,

tel.: (82) 576-21-57 wew.141

Podatek od nieruchomości, rolny
i leśny osób prawnych

90 8200 0008 2001 0000 0417 0064

Podatki należne od osób prawnych,

tel.: (82) 576-21-57 wew.144

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych

20 8200 0008 2001 0000 0417 0063

Podatki należne od osób fizycznych,

tel.: (82) 576-21-57 wew.144

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

36 8200 0008 2001 0000 0417 0066

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

tel.: (82) 576-21-57 wew.147

Konto depozytowe

09 8200 0008 2001 0000 0417 0067

Wpłaty wadium oraz należytego zabezpieczenia umów

Wszelkich wpłat 
 
Wszelkich wpłat dokonywanych na rzecz Miasta Krasnystaw od dnia 01 stycznia 2022 r. należy dokonywać wyłącznie na wskazany w tabeli właściwy rachunek bankowy. Punkty kasowe BS Krasnystaw mieszczą się w Krasnymstawie pod adresem:
1) Plac 3 Maja 28,
2) ul. Mostowa 25,
3) ul. Okrzei 23,
4) ul. Okrzei 25,
5) ul. Sobieskiego 3 (budynek Starostwa Powiatowego),
6) ul. Konopnickiej 4 (budynek Urzędu Gminy Krasnystaw)
 
 
Dotychczasowe rachunki prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Izbicy
zostaną zamknięte z dniem 31.12.2021 r. 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone