przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > GOSPODARKA Aktualności z gospodarki Rekrutacja do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Aktualności z gospodarki

LOGO PARP
03-01-2022

Rekrutacja do programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Informujemy, że do 15 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków do realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”.

Jego celem jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które mogą zostać przeznaczone na wybrane przez przedsiębiorcę usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

 • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.),
 • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu,
 • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
  lub
 • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.
  Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:
 • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
 • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
 • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone