przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > GOSPODARKA Projekty/Dofinansowania

Projekty/Dofinansowania

 ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE OSOBY BEZROBOTNE, POZOSTAJĄCE BEZ PRACY

START DO BIZNESU GWARANCJĄ SUKCESU!

OFERUJEMY:

 • Szkolenie „ABC Działalności Gospodarczej"
 •  Indywidualne Doradztwo Biznesowe
 • Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze

41 000 zł NA TWOJĄ FIRMĘ

23 300 zł NA START

17 700 zł NA ROZWÓJ

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 

MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE JEŚLI:

 • masz powyżej 30 lat
 • mieszkasz na terenie województwa lubelskiego
 • należysz co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby z niepełnosprawnościami > osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres min. 12 m-cy)

osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne)  Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min 5 osób), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

 

Biuro Projektu BUSINESS SCHOOL

e-mail: start@business-school.pl

www.business-school.pl/start

ul. Legionowa 2 lok. 42 20-048 Lublin

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r.- 30 września 2019 r.

tel. 881 796 206, 881 798 689 fax. 22 620-62-76


 

Zostań swoim szefem - plakat Fundusze Europejskie Program Regionalny lubelskie Smakuj życie! Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE OSOBY BEZROBOTNE, POZOSTAJĄCE BEZ PRACY START DO BIZNESU GWARANCJĄ SUKCESU!

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone