przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > KULTURA Koła Gospodyń Wiejskich Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
wzory ludowe

Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

 

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. 
 
Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
 
- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
 
Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:
  • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
  • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
  • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-kol-gospodyn-wiejskich 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone