przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski 2022 Informacja dotycząca kolejności projektów na karcie do głosowania

Budżet Obywatelski 2022

Grafika budżetu obywatelskiego

Informacja dotycząca kolejności projektów na karcie do głosowania

 

W związku z trwającą procedurą kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2022 rok uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny zgłoszonych projektów do dalszego etapu zostały zakwalifikowane następujące projekty:
 
I. Inwestycyjno-remontowe:
1. „Krasnystaw – jeszcze piękniejszy”;
2. Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego drogi dojazdowej wewnętrznej, prowadzącej do zespołu garaży oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Krasnymstawie wraz z regulacją uzbrojenia;
3. Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych przy ul. Krakowskie Przedmieście;
4. „Szkoła tradycją malowana” – odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie;
5. Zmiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi.
 
II. Pozostałe:
1. Krasnystaw Young Vocal Challenge;
2. Organizacja IV Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka;
3. Doposażenie infrastruktury sportowej Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w niezbędne urządzenia i sprzęt sportowy;
4. Organizacja Pleneru Fotograficznego wraz z wydaniem albumu fotografii „Krasnystaw miasto aspiracji”;
5. „Wrzutnia na książki” ułatwieniem dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
6. Montaż koszy do gry w piłkę koszykową;
7. Mała architektura w Alei 100 dębów;
8. Zawody latawcowe – festyn na Błoniach;
9. Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw;
10. Jubileuszowo – integracyjny festyn rodzinny.
 
 
W wyniku losowania została ustalona kolejność projektów, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania tj.:
 
I. Inwestycyjno–remontowe:
1. Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego drogi dojazdowej wewnętrznej, prowadzącej do zespołu garaży oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Krasnymstawie wraz z regulacją uzbrojenia;
2. Zmiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi.
3. „Szkoła tradycją malowana” – odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie;
4. Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych przy ul. Krakowskie Przedmieście;
5. „Krasnystaw – jeszcze piękniejszy”;
 
II. Pozostałe:
1. Krasnystaw Young Vocal Challenge;
2. Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw;
3. Organizacja Pleneru Fotograficznego wraz z wydaniem albumu fotografii „Krasnystaw miasto aspiracji”;
4. „Wrzutnia na książki” ułatwieniem dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie;
5. Organizacja IV Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka;
6. Mała architektura w Alei 100 dębów;
7. Doposażenie infrastruktury sportowej Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w niezbędne urządzenia i sprzęt sportowy;
8. Montaż koszy do gry w piłkę koszykową;
9. Jubileuszowo – integracyjny festyn rodzinny.
10. Zawody latawcowe – festyn na Błoniach.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone