przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski 2022 Informacje dotyczące głosowania

Budżet Obywatelski 2022

grafika budżetu obywatelskiego

Informacje dotyczące głosowania

 

      Głosowanie na Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na 2022 rok odbywa się w dniach 15 – 22 października 2021 r.

 

Zasady głosowania na projekty:

1. Głosować może mieszkaniec Miasta;

2. Mieszkaniec Miasta może głosować tylko raz, oddając swój głos na jednej karcie do głosowania;

3. Mieszkaniec Miasta w ramach swojego głosu wybiera jeden Projekt z grupy projektów inwestycyjno-remontowych oraz pozostałych;

4. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, której wzór został określony Zarządzeniem Burmistrza Krasnegostawu.

5. Głos można oddać w formie papierowej w:

1) Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Krasnystaw;

2) Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza;

3) Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II;

4) Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich;

5) Krasnostawskim Domu Kultury;

6) Miejskiej Bibliotece Publicznej;

7) Centrum Sportowo – Rekreacyjnym (stadion);

8) I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły;

9) II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida;

10) Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki;

11) Zespole Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego.

 

Ikona pdfKarta do głosowania

Ikona pdfZgoda rodzica (opiekuna) na oddanie głosu przez osobę małoletnią

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone