przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski 2022 Opis projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

Budżet Obywatelski 2022

Grafika dotycząca budżetu obywatelskiego

Opis projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022

W dniu 15 października rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na 2022 rok. Poniżej przedstawiamy krótki opis propozycji zadań, które pomyślnie przeszły ocenę i zostaną poddane pod głosowanie.

Projekty inwestycyjno – remontowe
1.    Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego drogi dojazdowej wewnętrznej, prowadzącej do zespołu garaży oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 16 w Krasnymstawie wraz z regulacją uzbrojenia.
Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót rozbiórkowych starej nawierzchni, montaż obrzeży oraz regulację uzbrojenia, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe wjazdu i wyjazdu.

2.    Zmiana pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami remontowymi.
Projekt obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynku usytuowanym na działce przy ul. Kółkowej 24 – teren byłego kółka rolniczego Przedmieście Góry.

3.    „Szkoła tradycją malowana” – odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie.
Celem projektu jest renowacja elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez uzupełnienie ubytków w tynku elewacji, mycie i pomalowanie frontowej części szkoły, wymiana napisów nazwy szkoły.

4.    Miejsce rekreacji dla dzieci i dorosłych przy ul. Krakowskie Przedmieście.
Projekt zakłada stworzenie miejsca dla mieszkańców ulicy do celów rekreacyjnych, promowanie aktywności fizycznej oraz popularyzację spędzania czasu na wolnym powietrzu.

5.    „Krasnystaw – jeszcze piękniejszy”.
Projekt ma na celu upiększenie przestrzeni miejskiej, uporządkowanie terenu przy ul. Okrzei (działka przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Okrzei, przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej), poprawienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Dworku Starościńskiego poprzez zakup kamer cyfrowych i pielęgnację istniejącego zabytkowego drzewostanu.

Projekty pozostałe
1.    Krasnystaw Young Vocal Challenge.
Projekt zakłada realizację warsztatów wokalnych, nagranie utworów oraz zorganizowanie koncertu podsumowywującego.

2.    Sterylizacje psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw.
Projekt dotyczy ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt (kotów i psów) na terenie Miasta Krasnystaw poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt  właścicielskich.

3.    Organizacja Pleneru Fotograficznego wraz z wydaniem albumu fotografii „Krasnystaw miasto aspiracji”.
Celem projektu jest organizacja Pleneru Fotograficznego wraz z wydaniem albumu fotografii „Krasnystaw miasto aspiracji” ukazującego walory turystyczno – przyrodnicze w kontekście historycznym i obyczajowym.

4.    „Wrzutnia na książki” ułatwieniem dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
Zadanie będzie polegało na zakupie i zamontowaniu przy bezpośrednim wejściu do Biblioteki tzw. „wrzutni na książki”, czyli urządzenia do którego Czytelnicy będą mogli wrzucić wypożyczone książki, w czasie gdy biblioteka jest już nieczynna.

5.    Organizacja IV Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka.
Jest to kontynuacja Festiwalu przywracającego pamięć o Stanisławie Bojarczuku zwanym „chłopskim Petrarką”, jak również stanowi wspomnienie twórcy pierwszej edycji festiwalu Mariusza Kargula – niesamowitego animatora kultury.

6.    Mała architektura w Alei 100 dębów.
Projekt zakłada ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż Alei dębów (Błonia przy ul. Kościuszki), które umożliwi spacerującym mieszkańcom odpoczynek. Utrzymanie czystości na tym terenie.

7.    Doposażenie infrastruktury Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w niezbędne urządzenia i sprzęt sportowy.
Projekt zakłada zakup dodatkowych urządzeń do ćwiczeń i instalację w siłowni zewnętrznej Centrum Sportowo – Rekreacyjnego jak również piłkochwytów na stadionie.

8.    Montaż koszy do gry w piłkę koszykową.
Zadanie obejmuje montaż zestawu koszy do gry w piłkę koszykową na istniejącej płycie asfaltowej pozwalające na rozwijanie tej dyscypliny sportu. Projekt zostanie zrealizowany na Błoniach przy ul. Kościuszki.

9.    Jubileuszowo – integracyjny festyn rodzinny.
Celem zadania jest integracja mieszkańców Przedmieścia Zastawie jak również promocja Miasta Krasnystaw.

10.    Zawody latawcowe – festyn na Błoniach.
Zawody maja na celu upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz popularyzację współzawodnictwa i zasad Fair Play towarzyszącym w trakcie rozgrywanych konkurencji. Zawody zostaną rozegrane na Błoniach przy ul. Kościuszki.


Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone