przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski 2023 ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO BUDŻETU OBYWATLESKIEGO 2023

Budżet Obywatelski 2023

budżet obywatelski

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO BUDŻETU OBYWATLESKIEGO 2023

 

Trwa nabór projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2023 rok - wydzielonej części gminnego budżetu o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Masz pomysł na ciekawą inwestycję, która przydałaby się w naszym mieście? A może na wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym? Zgłoś swój projekt! 

W 2023 roku na realizację Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych zostanie 400.000,00 zł z czego 300.000,00 zł na zadania inwestycyjno – remontowe oraz 100.000,00 zł na pozostałe (przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym). 

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które spełniają następujące warunki : 

- są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;

- nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;

- mieszczą się w katalogu zadań własnych miasta;

- mieszczą się w ramach ogólnodostępności;

- są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- są zlokalizowane na nieruchomościach: dla projektów inwestycyjno – remontowych – będących własnością Miasta, będących w jej  użytkowaniu wieczystym lub we władaniu; dla projektów pozostałych – będących własnością Miasta, będących w jej  użytkowaniu wieczystym lub we władaniu, lub w innych nieruchomościach, na których miasto na mocy pisemnej zgody właściciela może realizować wnioskowany projekt.

Koszt realizacji jednego projektu inwestycyjno – remontowego nie może przekroczyć  100 000,00 zł, natomiast projektów pozostałych - 25 000,00 zł.

Formularze w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania poniżej.  Papierową wersję dokumentu można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 – Biuro Obsługi Mieszkańca.

 

Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę formularz zgłoszenia wraz z listą mieszkańców popierających przedsięwzięcie oraz  wymaganymi  załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krasnystaw  lub w formie elektronicznej za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej – https://konsultacje.krasnystaw.pl/pl/budzet-obywatelski.

 

Projekty można zgłaszać do 25 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie listy proponowanych do realizacji przedsięwzięć nastąpi do 12 września. Głosowanie nad zadaniami będzie trwało od 13 do 29 września. 

 

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw na 2023 rok znajdują się na stronie: https://krasnystaw.pl/miasto/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2023/

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU : 

Ikona docxFormularz zgłoszenia projektu, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [78.71 KB]

 

HHH

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone