przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Jednostki organizacyjne i spółki miejskie Samorządowe instytucje kultury Krasnostawski Dom Kultury

Samorządowe instytucje kultury

Logo Krasnostawski Dom Kultury

Krasnostawski Dom Kultury

Zadania:
  • pielęgnowanie narodowych tradycji patriotycznych i kulturowych,
  • edukacja kulturalna różnych środowisk w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju społecznego ruchu kulturowego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań różnych środowisk i grup,
  • organizacja różnych form edukacji filmowych i teatralnych, imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.
 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 10
 
Tel./Fax 82 576-22-18
 
 
Dyrektor: Damian Kozyrski
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone